Ü L K E   Y A Z I L A R I
<% Set Ulke = Bag.Execute("SELECT * FROM tblUlkeYazilari WHERE fldDurum=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 1") %>
" style="color:#FF0000"><%=IlkHarfBuyuk(Ulke("fldBaslik"))%>

<% Set UlkeFoto = Bag.Execute("SELECT * FROM tblFotograflar WHERE fldTrKategoriAdi='" & Ulke("fldKategori") & "' ORDER BY RAND() LIMIT 1") If Not UlkeFoto.EOF Then %> &w=120" height="80" align="left" hspace="4" style="border:1px solid #000000"> <% End If %> <%=Left(Ulke("fldYazi"),600)%>... " id="Menu">devam >>

<% Set UYazar = Bag.Execute("SELECT * FROM tblUyeler WHERE fldID=" & Ulke("fldSeyyahID")) Set UYorum = Bag.Execute("SELECT COUNT(*) FROM tblYorumlar WHERE fldBolum='Ulkeler' AND fldYaziID=" & Ulke("fldID") & " AND fldOnay=1") %> Yazan: <%=IlkHarfBuyuk(UYazar("fldAdiSoyadi"))%> Okunma: <%=Ulke("fldHit")%> Yorumlar: &yorum=1&#Yorumlar" id="Text">(<%=UYorum(0)%>) Tarih: <%=Ulke("fldTarih")%>
<%=DikeyBol%>
SİZ DE YAZIN

Seyahatlerinizde yaşadığınız güzel ve ilginç anılarınızı bize yazın web sitemizde yayınlayalım.

<%=DikeyBol%>
MODERN BATININ İLKEL TARİHİ
<% Set Modern = Bag.Execute("SELECT * FROM tblModernBatininIlkelTarihi ORDER BY RAND() LIMIT 1") %>
" style="color:#FF0000"><%=IlkHarfBuyuk(Modern("fldBaslik"))%>

<%=SatirBasi & Left(Modern("fldYazi"),300) %>... " id="Menu">devam >>

<% Set MYorum = Bag.Execute("SELECT COUNT(*) FROM tblYorumlar WHERE fldBolum='Modern Bati' AND fldYaziID=" & Modern("fldID") & " AND fldOnay=1") %> Okunma: <%=Modern("fldHit")%> Yorumlar: &yorum=1#Yorumlar" id="Text">(<%=MYorum(0)%>)
<%=Hr%> <%=DikeyBol%> <%=DikeyBol%>
A N A D O L U   Y A Z I L A R I
<% Set Anadolu = Bag.Execute("SELECT * FROM tblAnadoluYazilar WHERE fldDurum=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 1") %> <% Set AYazar = Bag.Execute("SELECT * FROM tblUyeler WHERE fldID=" & Anadolu("fldSeyyahID")) Set AYorum = Bag.Execute("SELECT COUNT(*) FROM tblYorumlar WHERE fldBolum='Anadolu' AND fldYaziID=" & Anadolu("fldID") & " AND fldOnay=1") %> Yazan: <%=IlkHarfBuyuk(AYazar("fldAdiSoyadi"))%> Okunma: <%=Anadolu("fldHit")%> Yorumlar: &yorum=1#Yorumlar" id="Text">(<%=AYorum(0)%>) Tarih: <%=Anadolu("fldTarih")%>


K Ö Ş E   Y A Z I L A R I
<% Set Kose = Bag.Execute("SELECT * FROM tblKoseYazilari WHERE fldOnay=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 1") %> <% Set KYazar = Bag.Execute("SELECT * FROM tblKoseYazarlari WHERE fldID=" & Kose("fldYazarID")) Set KYorum = Bag.Execute("SELECT COUNT(*) FROM tblYorumlar WHERE fldBolum='KoseYazilari' AND fldYaziID=" & Kose("fldID") & " AND fldOnay=1") %> Yazan: <%=IlkHarfBuyuk(KYazar("fldAdSoyad"))%> Okunma: <%=Kose("fldHit")%> Yorumlar: &yorum=1#Yorumlar" id="Text">(<%=KYorum(0)%>) Tarih: <%=Kose("fldTarih")%>
<%=Hr%>