DÜNYADAN İLGİNÇ BİLGİLER
<% Set Bilgi = Bag.Execute("SELECT * FROM tblIlgincBilgiler WHERE fldOnay=1 ORDER BY fldID DESC") Do While Not Bilgi.EOF Response.Write "
- " & Bilgi("fldBilgi") & "
" Bilgi.MoveNext: Loop %>
<%=DikeyBol%>
<%=Hr%>