DÜNYADAKİ TÜRKLERİ TANIMAK
Dünyanın herhangi bir yerinde bir Türk'ü nasıl tanırsınız? Seyyahamca.com üyelerine sorduk ve ilginç cevaplar aldık:

  <% Set TT = Bag.Execute("SELECT fldMetin FROM tblTurklerDunyada WHERE fldOnay=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 3") If Not TT.EOF Then Do While Not TT.EOF Response.Write "
 1. " & IlkHarfBuyuk(TT("fldMetin")) TT.MoveNext Loop End If %>
Tüm yazılanları okumak için tıklayınız.

<%=DikeyBol%>
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNDE
Türkiye Avrupa Birliğine alındığında Avrupada ne gibi değişiklikler olacak acaba? İşte Seyyahamca.com kullanıcılarının yorumları:

  <% Set TT = Bag.Execute("SELECT fldMetin FROM tblTurklerAvrupada WHERE fldOnay=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 3") If Not TT.EOF Then Do While Not TT.EOF Response.Write "
 1. " & IlkHarfBuyuk(TT("fldMetin")) TT.MoveNext Loop End If %>
Tüm yazılanları okumak için tıklayınız.

<%=DikeyBol%>
ESKİDEN BUNLAR VARDI
Eskiden olupta şimdi olmayan ama özlemini çektiğimiz şeyler nelerdi? Gelin hep birlikte hatırlayalım, hatırlatalım:

  <% Set TT = Bag.Execute("SELECT fldMetin FROM tblEskidenBunlarVardi WHERE fldOnay=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 3") If Not TT.EOF Then Do While Not TT.EOF Response.Write "
 1. " & IlkHarfBuyuk(TT("fldMetin")) TT.MoveNext Loop End If %>
Tüm yazılanları okumak için tıklayınız.

<%=DikeyBol%>
Ş İ İ R L E R
<% Set Siir = Bag.Execute("SELECT * FROM tblSiirler WHERE fldDurum=1 ORDER BY RAND() LIMIT 1") %>
" style="color:#FF0000"><%=IlkHarfBuyuk(Siir("fldBaslik"))%>

<%=Left(Temizle(Siir("fldSiir")),400)%>... " id="Menu">devam >>

Gönderen: " id="Text"><%=Siir("fldYazan")%> - Tarih: <%=Siir("fldTarih")%> - Okunma: <%=Siir("fldHit")%> - Şair: <%=Siir("fldSair")%>
<%=DikeyBol%>
GÖZ YANILMALARI
<% Set Goz = Bag.Execute("SELECT * FROM tblIlluzyon ORDER BY RAND() LIMIT 1") %> &rid=<%=Goz("fldID")%>">&w=230" width="230" border="0" galleryimg="no" style="border:1px solid #000000" border="0">
<%=DikeyBol%>
DÜNYADAN İLGİNÇ KANUNLAR
<% Set Kanun = Bag.Execute("SELECT * FROM tblIlgincKanunlar WHERE fldOnay=1 ORDER BY RAND() LIMIT 3") Do While Not Kanun.EOF %> <%=Kanun("fldBolge")%>
<%=Temizle(Kanun("fldKanun"))%>

<% Kanun.MoveNext: Loop %>

Tüm ilginç kanunlar listesini görmek için tıklayın
<%=Hr%>
T E R İ M L E R  V E  D E Y İ M L E R  S Ö Z L Ü Ğ Ü
Türkiye'nin değişik bölgelerinde kullanılan ve o yörelerle özdeşleşen deyimler ve kelimeleri sizler için bir araya getirdik.

  <% Set Deyim = Bag.Execute("SELECT * FROM tblTerimler WHERE fldOnay=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 5") If Not Deyim.EOF Then Do While Not Deyim.EOF Response.Write "
 1. " & UCaseEx(Deyim("fldTerim")) & ": " & IlkHarfBuyuk(Deyim("fldAnlami")) & " / " & Deyim("fldIl") & " (" & Deyim("fldYazan") & ")" Deyim.MoveNext Loop End If %>
Tüm yazılanları okumak için tıklayınız.

<%=Hr%>
İLGİNÇ SEYAHAT NOTLARI
<% Set IlgNot = Bag.Execute("SELECT * FROM tblIlgincSeyahatNotlari ORDER BY RAND() LIMIT 1") %>
" style="color:#FF0000"><%=IlkHarfBuyuk(IlgNot("fldBaslik"))%> (<%=IlkHarfBuyuk(IlgNot("fldUlke"))%>)

<%=Left(IlgNot("fldYazi"),380)%>... " id="Menu">devam >>

<% Set NYorum = Bag.Execute("SELECT COUNT(*) FROM tblYorumlar WHERE fldBolum='IlgincNotlar' AND fldOnay=1 AND fldYaziID=" & IlgNot("fldID")) %> Okunma: <%=IlgNot("fldHit")%> - Yorumlar: " id="Text">(<%=NYorum(0)%>) - Tarih: <%=IlgNot("fldTarih")%>

<%=DikeyBol%>
BASİT ÇİNCE

İLGİNÇ BİLGİLER
<% Set IlgBilg = Bag.Execute("SELECT * FROM tblIlgincBilgiler WHERE fldOnay=1 ORDER BY RAND() LIMIT 1") %> <%=IlgBilg("fldBilgi")%>

Tüm ilginç bilgiler
<%=DikeyBol%>

DÜNYADAN İLGİNÇ WEB SİTELERİ
<% Set IlgSite = Bag.Execute("SELECT * FROM tblIlgincSiteler WHERE fldDurum=1 AND fldKirik=0 ORDER BY RAND() LIMIT 3") j=0 Do While Not IlgSite.EOF If j Mod 2 = 0 Then Renk = "#F2F2F2" Else Renk = "#FFFFFF" End If %> <% j=j+1:IlgSite.MoveNext: Loop %>
Tüm ilginç siteler listesini görmek için tıklayın
<%=Hr%>