<%=DikeyBol%> <%=DikeyBol%>
E D İ T Ö R D E N
<% Set SonEditorYazisi = Bag.Execute("SELECT * FROM tblEditorYazilari ORDER BY fldTarih DESC LIMIT 1") %>
" style="color:#FF0000"><%=IlkHarfBuyuk(SonEditorYazisi("fldBaslik"))%>

<% If SonEditorYazisi("fldResim") <> "" Then %> &w=160" width="160" align="left" hspace="4" style="border: 1px solid #000000"> <% End If %> <%=Left(SonEditorYazisi("fldYazi"),1000)%>... " id="Menu">devam >>

<% Set EYorum = Bag.Execute("SELECT COUNT(*) FROM tblYorumlar WHERE fldBolum='Editor' AND fldYaziID=" & SonEditorYazisi("fldID") & " AND fldOnay=1") %> Tüm Editör Yazıları için Tıklayınız
Yazan: <%=SonEditorYazisi("fldYazan")%> Okunma: <%=SonEditorYazisi("fldHit")%> Yorumlar: &yorum=1#Yorumlar" id="Text">(<%=EYorum(0)%>) Tarih: <%=SonEditorYazisi("fldTarih")%>
SEYAHAT FOTOLARI
<% Set RFoto = Bag.Execute("SELECT * FROM tblFotograflar ORDER BY RAND() LIMIT 1") %> "> &w=181" width="181" style="border: 1px solid #000000" border="0">
Tüm Fotoğraflar için tıklayın
<%=YatayBol%>
ATA SÖZLERİ
Siz de Atasözü Ekleyin
A R A M A

<%=YatayBol%>
<%=Hr%>
<% Randomize Timer RGS = Int(Rnd*2) If RGS = 0 Then %>
F O R U M D A  S O N  G E L İ Ş M E L E R
<% Set ARs = Bag.Execute("(SELECT fldID AS Id, fldSoran AS ekleyen, fldTarih AS tarih, fldKategoriID AS kategori, fldForumID AS forum, fldOnay AS onay FROM tblForum_Sorular WHERE fldOnay=1) UNION (Select fldSoruID AS Id, fldCevaplayan AS ekleyen, fldTarih AS tarih, fldKategoriID AS kategori, fldForumID AS forum, fldOnay AS onay FROM tblForum_Cevaplar WHERE fldOnay=1) ORDER BY tarih DESC LIMIT 5") Ap = 0 If Not ARs.EOF Then Do While Not ARs.EOF Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblForum_Sorular WHERE fldOnay=1 AND fldKilit=0 AND fldSabit=0 AND fldID= " & ARs("Id")) If Ap Mod 2 = 0 Then Bg = "#FFFFFF" Else Bg = "#FFFAF7" End If %> <% Ap=Ap+1 ARs.MoveNext Loop End If %>
Konu Ekleyen Kategori
&forum_id=<%=Rs("fldForumID")%>&konu_id=<%=Rs("fldID")%>" id="Download"><%=IlkHarfBuyuk(Left(Rs("fldSoruBasligi"),33))%> (<%=Left(TimeValue(ARs("tarih")),5)%>) <%=B64Decode(ARs("ekleyen"))%> " id="Download"><%Set Kat = Bag.Execute("SELECT fldKategoriAdi FROM tblForum_Kategoriler WHERE fldID=" & Rs("fldKategoriID")): If Not Kat.EOF Then Response.Write Kat("fldKategoriAdi")%>
<% Else %>
F O R U M D A  S O N  G E L İ Ş M E L E R
<% Set ARs = Bag.Execute("(SELECT fldID AS Id, fldSoran AS ekleyen, fldTarih AS tarih, fldKategoriID AS kategori, fldForumID AS forum, fldOnay AS onay FROM tblForum_Sorular WHERE fldOnay=1) UNION (Select fldSoruID AS Id, fldCevaplayan AS ekleyen, fldTarih AS tarih, fldKategoriID AS kategori, fldForumID AS forum, fldOnay AS onay FROM tblForum_Cevaplar WHERE fldOnay=1) ORDER BY tarih DESC LIMIT 5") Ap = 0 If Not ARs.EOF Then Do While Not ARs.EOF Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblForum_Sorular WHERE fldOnay=1 AND fldKilit=0 AND fldSabit=0 AND fldID= " & ARs("Id")) If Ap Mod 2 = 0 Then Bg = "#FFFFFF" Else Bg = "#FFFAF7" End If %> <% Ap=Ap+1 ARs.MoveNext Loop End If %>
Konu Ekleyen Kategori
&forum_id=<%=Rs("fldForumID")%>&konu_id=<%=Rs("fldID")%>" id="Download"><%=IlkHarfBuyuk(Left(Rs("fldSoruBasligi"),33))%> (<%=Left(TimeValue(ARs("tarih")),5)%>) <%=B64Decode(ARs("ekleyen"))%> " id="Download"><%Set Kat = Bag.Execute("SELECT fldKategoriAdi FROM tblForum_Kategoriler WHERE fldID=" & Rs("fldKategoriID")): If Not Kat.EOF Then Response.Write Kat("fldKategoriAdi")%>
<% End If %> <%=DikeyBol%>
R A S T G E L E
<% Linkler = Array("Ülke Yazıları|ulke_yazilari.asp", "Anadolu Yazıları|anadolu_yazilari.asp", "Editör Yazıları|editor.asp", "Köşe Yazıları|kose_yazilari.asp", "Modern Batının İlkel Tarihi|modern_bati.asp", "Seyahat Fotoğrafları|seyahat_fotolari.asp", "Nostaljik Kartpostallar|nostaljik.asp", "İlginç Seyahat Notları|ilginc_notlar.asp", "Dünyadan İlginç Siteler|ilginc_siteler.asp", "Şiirler|siirler.asp", "Fıkralar|fikralar.asp", "Dünyadan İlginç Kanunlar|ilginc_kanunlar.asp", "İlginç Bilgiler|ilginc_bilgiler.asp", "Basit Çince|cince.asp", "Göz Yanılmaları|goz_yanilmalari.asp", "Seyahat Tavsiyeleri|tavsiye.asp", "Seyahat Listesi|seyahat_liste.asp", "Havayolu Şirketleri|havayolu.asp", "Download|download.asp", "Üyelik|uyelik.asp|b", "Webmaster Özel|webmaster.asp", "Misafir Defteri|zdefter.asp","Forum|forum") LinkSayisi = UBound(Linkler) Randomize Timer Sayi = Int(Rnd*LinkSayisi) Response.Write "
 • LİNK: " & IlkHarfBuyuk(Split(Linkler(Sayi),"|",-1,1)(0)) & "
  " Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblDownload WHERE fldDurum=1 ORDER BY RAND()") Response.Write "
 • MP3: " & IlkHarfBuyuk(Rs("fldMP3Adi")) & "
  " Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblEditorYazilari WHERE fldDurum=1 ORDER BY RAND()") Response.Write "
 • EDİTÖR YAZISI: " & IlkHarfBuyuk(Rs("fldBaslik")) & "
  " Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblFikralar WHERE fldDurum=1 ORDER BY RAND()") Response.Write "
 • FIKRA: " & IlkHarfBuyuk(Rs("fldBaslik")) & "
  " Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblIlgincSiteler WHERE fldDurum=1 ORDER BY RAND()") Response.Write "
 • İLGİNÇ SİTE: " & IlkHarfBuyuk(Rs("fldSiteAdi")) & "
  " Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblKoseYazilari WHERE fldOnay=1 ORDER BY RAND()") Response.Write "
 • KÖŞE YAZISI: " & IlkHarfBuyuk(Rs("fldBaslik")) & "
  " Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblSiirler WHERE fldDurum=1 ORDER BY RAND()") Response.Write "
 • ŞİİR: " & IlkHarfBuyuk(Rs("fldBaslik")) & "
  " Set Rs = Bag.Execute("SELECT * FROM tblUlkeYazilari WHERE fldDurum=1 ORDER BY RAND()") Response.Write "
 • ÜLKE YAZILARI: " & IlkHarfBuyuk(Rs("fldBaslik")) & "
  " %>
 • <%=Hr%> <%=DikeyBol%> <%=DikeyBol%>
  TWITTER
  BİLİYOR MUYDUNUZ?
  <% Set Bilgi = Bag.Execute("SELECT * FROM tblBunlariBiliyorMuydunuz WHERE fldKategori='Türkçe' ORDER BY RAND() LIMIT 1") %>
  RASTGELE FIKRA
  <% Set Fikra = Bag.Execute("SELECT * FROM tblFikralar WHERE fldDurum=1 ORDER BY RAND() LIMIT 1") %>
  Tüm fıkralar için tıklayınız
  <%=Hr%>
  Ü L K E   Y A Z I L A R I
  <% Set Ulke = Bag.Execute("SELECT * FROM tblUlkeYazilari WHERE fldDurum=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 1") %> " style="color: #FF0000;"><%=UCaseEx(Ulke("fldBaslik"))%>

  <%=Left(Ulke("fldYazi"),300)%>... " id="Menu">devam >>

  Tüm Ülke Yazıları için Tıklayınız

  <%=DikeyBol%>
  A N A D O L U   Y A Z I L A R I
  <% Set Anadolu = Bag.Execute("SELECT * FROM tblAnadoluYazilar WHERE fldDurum=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 1") %>

  Tüm Anadolu Yazıları için Tıklayınız

  <%=DikeyBol%>
  K Ö Ş E   Y A Z I L A R I
  <% Set Kose = Bag.Execute("SELECT * FROM tblKoseYazilari WHERE fldOnay=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT 1") %>

  Tüm Köşe Yazıları için Tıklayınız

  <%=Hr%>
  <%=Hr%>